UTVECKLAS TILLSAMMANS MED APERIT

jun 15, 2022 |

Vi söker nu efter flera medarbetare med kompetens inom olika områden såsom systemutveckling, process- och verksamhetsutveckling samt applikationskunnande ERP-system. Är du intresserad av att ta nästa steg i din personliga utveckling och bli en del av Aperits framgångsrika utvecklingsresa så skicka in din intresseanmälan.

Som konsult på Aperit jobbar du med projekt och förvaltningsuppdrag för att stödja och utveckla våra kunders processer och digitala system. Intresse, kunskap och engagemang inom affärssystemsområdet och utveckling av administrativa processer är viktigt för att trivas och lyckas i denna roll.

Skicka din ansökan och CV till daniel.aronsson@aperit.se eller ring 070-639 80 40 för mer information. Vi behandlar ansökningar löpande. 

Om Aperit

Vi bygger vår verksamhet med utgångspunkten i att skapa maximal nytta per investerad krona för våra kunder och samtidigt i den processen skapa utvecklande arbetstillfällen som bygger framgångsrika medarbetare över tid.

Vårt engagemang, vår innovationsorienterade kultur och närheten till våra kunder gör att vi utvecklar våra tjänster och lösningar på bästa möjliga sätt avseende nytta och kostnadseffektivitet.

Att verksamheten befinner sig i en ständig tillväxt är en grundsten i vår strategi och garanterar också ett kontinuerligt utvecklat erbjudande till gagn för både kunder och medarbetare.

Aperit_Lagbild_2022_Web