Om Aperit

Vision

Vår ambition är att vara det självklara valet av partner för framgångsrika företag genom att bidra till bestående resultat i våra kunders verksamhet.

Vi skapar bestående resultat hos våra kunder med ett djupt verksamhetskunnande och stort engagemang genom att kontinuerligt utveckla processer och förändringsleda införandet av dessa i effektiva företagssystem.

 

Vår kultur
Vår verksamhet präglas av öppenhet, innovation och prestigelöshet, vi skall i varje situation gentemot kunder, medarbetare och övriga intressenter uppträda med professionalism, ödmjukhet och disciplin samtidigt som vi skapar de mest nöjda kunderna och den bästa arbetsplatsen.

Vårt erbjudande skall skapa värde för våra kunder  i form av ökade intäkter, sänkta kostnader och strukturellt kapital. Vi bygger långsiktiga bestående värden tillsammans med våra kunder. Vi får inte sätta kortsiktiga vinster framför långsiktiga bestående resultat och relationer.

Våra medarbetare skall varje dag känna stolthet, välbefinnande och glädje genom sitt arbete på Aperit.

 

Strategi

Vi bygger vår verksamhet med utgångspunkten i att skapa maximal nytta per investerad krona för våra kunder och samtidigt i den processen skapa utvecklande arbetstillfällen som bygger framgångsrika medarbetare över tid.

Vårt engagemang, vår innovationsorienterade kultur och närheten till våra kunder gör att vi utvecklar våra tjänster och lösningar på bästa möjliga sätt avseende nytta och kostnadseffektivitet.

Att verksamheten befinner sig i en ständig tillväxt är en grundsten i vår strategi och garanterar också ett kontinuerligt utvecklat erbjudande till gagn för både kunder och medarbetare.