Erbjudande

Aperit arbetar som rådgivare till framgångsrika företag inom företagsutveckling i kombination med IT-stöd. Vi driver tillsammans med våra kunder förändringsprojekt som leder till en mer effektiv verksamhet och där bestående resultat etableras. Vårt ansvarstagande sträcker sig från övergripande strategisk planering till realisering av effekter i kundens verksamhet över tid. Vi har ett pragmatiskt angreppssätt i vår arbetsmodell och etablerar starka relationer där vårt gemensamma fokus på att skapa resultat i världsklass genomsyrar samarbetet. Nedan beskrivs några av våra tjänsteområden på ett övergripande plan, välkommen att kontakta oss för en fördjupad diskussion.

Affärsutveckling, rådgivande och strategiska tjänster

Vi stödjer våra kunder  i utvecklingen av affären genom att utveckla befintliga och nya affärsmöjligheter samt bistå med strategiska val. Rådgivning kring modeller och metoder för att uppnå utveckling i verksamheten samt val av systemmässiga lösningar. Vi hjälper även till att utforma IS- och IT-strategier.

Processutveckling och verksamhetsutveckling

Effektivisering och utveckling av processer, ständig förbättring. Aperit har en unik modell för verksamhets- och process-utveckling som anpassas efter respektive kunds behov och på ett effektivt sätt leder till utveckling av företaget.

Förändringsledning

Samtliga våra kunduppdrag innehåller någon form av förändringsledning där vi tillsammans med kunden motiverar och driver förändring för att utveckla verksamheten. Detta arbete leder till att kunden får mer motiverade medarbetare samt att vi hjälper till med den personliga utvecklingen.

Projektledning

Aperit har en väl utvecklad projektmetodik för att driva såväl rena verksamhetsprojekt samt större förändringsprojekt, inklusive systemstödsetablering, där hela verksamheten blir involverad.

IT-systemstöd

Vi har kompetens inom de vanligast förekommande ERP-lösningarna på marknaden såsom Microsoft Dynamics Ax, Movex, Jeeves, SAP. Aperit utvecklar även koncept baserade på en öppen arkitektur inom tex lagerhantering, beslutsstöd, mobilitet etc.