HESTRA INREDNINGAR FÖRDJUPAR SAMARBETET MED APERIT

dec 15, 2015 |

Hestra Inredningar är butiksinredning och har sedan starten år 1900 utvecklats med småländsk envishet, ödmjukhet, entreprenörsskap och hjärta. Verksamheten har en mycket stark tillväxt och stödjer sina kunder från idé och design till en färdig butikslösning.

”Som entreprenörsdrivet familjeföretag i fjärde generationen vill vi jobba med samarbetspartners som har en lokal drivkraft med utgångspunkt i Gnosjöregionen och som kan hjälpa oss med framåtriktade lösningar anpassade till våra verksamhetsbehov. Aperit har ett starkt driv och kombinerar sitt kunnande om vår verksamhet med kompetens inom såväl processutveckling som system vilket gör vårt samarbete mycket givande.”, säger Johan Petersson, VD på Hestra Inredningar.

Hestra Inredningar utvecklar sin lagerprocess och har tillsammans med Aperit genomfört en processanalys där effektivisering av arbetssättet gällande utleverans har varit i fokus. Projektet omfattar såväl kartläggning av nuvarande arbetssätt, utveckling av nya processer samt etablering av ett nytt systemstöd för att effektivisera och skapa nytta för verksamheten.

”Vi har en mycket god tillväxt och i takt med att allt fler kunder väljer våra lösningar ställs vi inför ökade krav samt hantering av de växande volymerna. Aperits utvecklingsplattform ger oss möjligheten att skapa ett mycket effektivt systemstöd som är anpassat efter våra unika behov. Projektet kommer att ge stora förbättringar i våra interna processer men även öka kundvärdet i våra leveranser.”, säger Carl-Johan Almborg, Logistikchef på Hestra Inredningar”

För mer info om Hestra Inredningar besök www.hestra.se

HESTRA_INREDNINGAR_LAGER_2015_2