SEALECO RUSTAT FÖR FRAMTIDEN

maj 18, 2016 |

SealEco har tillsammans med Aperit, under drygt ett års tid, intensivt jobbat med att utveckla SealEcos processer och implementerat ett nytt ERP-system i form av Microsoft Dynamics Ax 2012R3.

Projektet har nu slutförts enligt plan med ett mycket gott resultat och innebär dels att verksamhetens processer har effektiviserats och att ett nytt komplett företagssystem är etablerat för att möta framtida tillväxtmöjligheter i marknaden.

”Vi är mycket nöjda med den leverans som Aperit utfört i form av strategiplanering, processutveckling samt etablering av ett nytt företagssystem för vår verksamhet inom ramen för SealEco. Jag har varit med om många utvecklingsprojekt genom åren men detta projekt är det mest framgångsrika hittills vad gäller etablering av nya förädlade verksamhetsprocesser och systemstöd.”, säger Jonas Olin, CFO på Nordic Waterproofing Group AB.

SealEco tillhör Nordic Waterproofing Group med ca 650 anställda och en omsättning på 1,7 miljarder SEK. Huvudkontor för SealEco med utveckling, marknad, produktion och lager finns i Värnamo, Sverige. Försäljning och prefabricering sker också genom egna bolag i Storbritannien, Tyskland, Belgien, Polen och Turkiet.

SealEco_Prod