RAPID GRANULATOR VÄXER OCH UTVECKLAR SIN VERKSAMHET

dec 15, 2016 |

Rapid Granulator är världsledande gällande utveckling, produktion och försäljning av granuleringsutrustning för omhändertagande av polymera material. Över 100 000 kvarnar har levererats sedan verksamheten startade år 1942. Rapid bedriver egen verksamhet i ett 10-tal länder och förser, med stöd av ca 100 agenter och distributörer världen över, ca 150 länder med sina produkter och lösningar. Bolaget ägs sedan år 2015 av Lifco.

Rapid Granulator och Aperit har ett nära samarbete där Aperit stödjer Rapid i sin strategiska utveckling. Rapid har även valt att använda Aperits olika plattformar för att etablera kundunikt utformade och effektiva systemstöd inom ett flertal olika områden i sin verksamhet.

”Vi har tillsammans med Aperit jobbat fram en plan som syftar till att utveckla vår verksamhet på försäljningssidan och samtidigt sett över våra nuvarande system för dessa processer. Vi har efter genomfört strategiarbete valt att investera i ett nytt systemstöd som stödjer processerna från säljarbete via produktkonfigurering till order. Även ett delprojekt kopplat till implementation av ett nytt beslutsstödssystem har initierats och detta projekt kommer att stärka analysarbete och beslutsfattande i organisationen”, säger Ulf Karlsson, produktionschef på Rapid Granulator AB.

Aperit har även assisterat Rapid i etableringen av en ny verksamhet i USA för att stärka denna marknadsposition. Projektet har omfattat etablering av nya processer samt systemstöd för den nyligen uppstartade verksamheten.

”Vi har valt Aperit som samarbetspartner då de stödjer oss hela vägen från strategiska diskussioner till realisering av förädlade processer och systemstöd. Vi känner att de har ett starkt intresse och en drivkraft för att bidra till vår utveckling”, säger Bengt Rimark, VD på Rapid Granulator AB.

ulf-bengt-3472