APERIT VÄXER

dec 2, 2016 |

Vi har den stora glädjen att hälsa Björn Wiklund välkommen till Aperit, Björn har en gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl processutveckling som systemutveckling och kommer att starta sin resa som verksamhetskonsult på Aperit under det första kvartalet 2017.

Vi har en fortsatt stark tillväxt i verksamheten och söker nu även efter fler medarbetare som vill vara med och bidra till vår långsiktiga utveckling, vi tror att du har en god förmåga att se och analysera våra kunders utvecklingsbehov och omsätta dessa behov till effektiva processer med tillhörande företagssystem. Ett starkt engagemang för att vilja bli en framgångsrik verksamhetskonsult är en viktig ingrediens för att lyckas i rollen.

Vi bygger vår verksamhet med utgångspunkten i att skapa maximal nytta per investerad krona för våra kunder och samtidigt i den processen skapa utvecklande arbetstillfällen som bygger framgångsrika medarbetare över tid.

Vårt engagemang, vår innovationsorienterade kultur och närheten till våra kunder gör att vi utvecklar våra tjänster och lösningar på bästa möjliga sätt avseende nytta och kostnadseffektivitet.

Att verksamheten befinner sig i en ständig tillväxt är en grundsten i vår strategi och garanterar också ett kontinuerligt utvecklat erbjudande till gagn för både kunder och medarbetare.

Är du intresserad av att utveckla dig som konsult och vara med och bygga framtidens företag i en entreprenörsdriven miljö? Skicka din ansökan och CV till daniel.aronsson@aperit.se eller ring 070-6398040 för mer information. Vi behandlar ansökningar löpande.

aperit_logo_pms200_jpg