NORDIC WATERPROOFING UTVECKLAS FÖR FRAMTIDEN

feb 9, 2018 |

Nordic Waterproofing har tillsammans med Aperit startat ett förändringsprojekt för att utveckla sina processer samt bygga en plattform som möjliggör framtida tillväxt.

Projektet omfattar strategi, verksamhetsutveckling, etablering av nya utvecklade processer samt implementation av ett nytt systemstöd i form av Microsoft Dynamics Ax.

”Vi ser fram emot att genomföra detta strategiskt viktiga projekt tillsammans med Aperit. Aperit har en väl dokumenterad förmåga att stödja vår typ av verksamhet i hela resan från strategisk utveckling till implementation av processer och system. Genom detta projekt moderniserar vi även våra systemplattformar och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i framtiden.”, säger Mats Lindborg, CEO på Nordic Waterproofing AB.

Nordic Waterproofing AB är ett ledande företag på den Nordiska tätskiktsmarknaden med kontor och produktion i Höganäs. Bolaget tillhör den börsnoterade koncernen Nordic Waterproofing Group med huvudkontor i Helsingborg. Koncernen har knappt 900 anställda och en omsättning på 2,2 miljarder SEK.

NWP_logo