GARO UTVECKLAR VERKSAMHETEN TILLSAMMANS MED APERIT

jun 18, 2015 |

GARO har sedan 1939 arbetat med att ge elbranschen de mest lönsamma och smarta lösningarna. Verksamheten är starkt präglad av entreprenörskraft, är nytänkande i sin bransch och har genom sin innovationskraft haft en mycket god tillväxt de senaste åren.

GARO har etablerat ett strategiskt samarbete med Aperit som omfattar processutveckling, strategisk rådgivning, stöd i förändringsledning samt leveranser inom affärsstödjande system. Under juni månad har GARO tillsammans med Aperit genomfört en lyckad driftsstart av ett uppgraderat systemstöd i form av Microsoft Ax2012R3.

”Vi har sedan en tid tillbaks arbetat med att utveckla våra processer och nu passat på att uppgradera vårt system till den senaste versionen av Microsoft Ax. Aperit har bistått oss i denna process och de har varit en engagerad samarbetspartner för att nå fram till den lyckade driftsstarten. Båda våra företag genomsyras av en entreprenörsanda och en innovationskraft som gör det både enkelt och givande att samarbeta, vi kommer under hösten att starta fler projekt tillsammans med Aperit för att utveckla vår verksamhet vidare”, säger Lars Kvarnsund, CFO på GARO AB.

 

GARO