TENZO DRIVER FÖRÄNDRINGSPROJEKT FÖR INTERNATIONELL TILLVÄXT

jun 10, 2015 |

Tenzo jobbar tillsammans med Aperit för att skapa bästa möjliga processer för tillväxt på internationella marknader. Tenzo har ett brett utbud av trendigt designade möbler i en rymlig färgskala och jobbar tätt tillsammans med sina kunder för att ständigt utveckla ett spännande sortiment som förgyller vardagen för en bred marknad.

Basen för verksamheten finns i Smålandsstenar och 90 % av omsättningen går på export och tillväxtmöjligheterna internationellt sett är mycket goda. Samarbetet som inletts mellan Tenzo och Aperit ska skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt i en omvärld med ständigt nya förutsättningar.

”Effekterna av det projekt vi inlett ska ge Tenzo och våra anställda förutsättningar att fortsatt vara en leverantör i världsklass.  Projektet omfattar en genomgripande processutveckling som ska leda till en minskad administration och en större säkerhet i våra lager, produktions- och Supply Chainprocesser. Effekterna kommer att visa sig i minskad administration, effektivare lagerarbete, minimering av felplock och säkrare saldon. ”, säger Mattias Hogane, vice VD på Tenzo AB

 

Aperit_tenzo