APERIT SÖKER KONSULTER

apr 10, 2017 |

Vi har en stark tillväxt i verksamheten och söker nu efter fler duktiga medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss på Aperit.

Vi tror att du har en god förmåga att se och analysera våra kunders utvecklingsbehov och omsätta dessa behov till effektiva processer med tillhörande företagssystem. Ett starkt engagemang för att vilja bli en framgångsrik verksamhetskonsult är en viktig ingrediens för att lyckas i rollen.

Vi söker nu efter medarbetare med erfarenhet och kompetens inom följande områden:

  • Verksamhetsutveckling och processutveckling.
  • Systemutveckling.
  • Kompetens inom ERP-området.

Vi bygger vår verksamhet med utgångspunkten i att skapa maximal nytta per investerad krona för våra kunder och samtidigt i den processen skapa utvecklande arbetstillfällen som bygger framgångsrika medarbetare över tid.

Vårt engagemang, vår innovationsorienterade kultur och närheten till våra kunder gör att vi utvecklar våra tjänster och lösningar på bästa möjliga sätt avseende nytta och kostnadseffektivitet.

Att verksamheten befinner sig i en ständig tillväxt är en grundsten i vår strategi och garanterar också ett kontinuerligt utvecklat erbjudande till gagn för både kunder och medarbetare.

Är du intresserad av att utveckla dig som konsult och vara med och bygga framtidens företag i en entreprenörsdriven miljö?

Skicka din ansökan och CV till daniel.aronsson@aperit.se eller ring 070-6398040 för mer information. Vi behandlar ansökningar löpande.

Aperit_Grupp_2017_Web