APERIT STÖDJER GARO I SIN FORTSATTA TILLVÄXTRESA

maj 9, 2017 |

GARO är ett börsnoterat bolag med en stark tillväxt som erbjuder marknaden smarta och lönsamma lösningar för elbranschen. GARO har nu via sitt strategiska samarbete med Aperit utvecklat sin verksamhet och effektiviserat sina processer inom lagerhantering och logistikflöden.

”Vi har en fantastiskt fin efterfrågan och försäljningstillväxt i verksamheten och för att klara av hanteringen av de ökande leveransvolymerna så har Aperit bistått oss i att utveckla våra lagerprocesser samt etablerat ett effektivt systemstöd för verksamheten. Projektet har varit framgångsrikt, från utveckling av processer till etablering av system samt driftssättning där Aperit tagit ett stort ansvar för projektets genomförande”, säger Lars Kvarnsund, CFO på GARO AB.

Efter genomförd processutveckling har GARO valt att investera i Aperits kundunikt utvecklade mobila lösningar för avancerad lagerhantering som tillsammans med Microsoft Ax 2012R3 WAX-funktionalitet utgör en mycket stark plattform för verksamhetens lager- och logistikaktiviteter.

”Aperits webblösningar tillsammans med övergången från Microsoft Ax standardfunktionalitet för lagerhantering till den avancerade WAX-modulen har inneburit att vi nu har ett starkt systemstöd för vår verksamhet att växa vidare i. Arbetsmodellen där vi jobbar tillsammans med Aperit i alla faserna av projektet, från kartläggning och utveckling av processer till driftssättning av nya system gör att vi får mycket effektiva projektgenomföranden och lyckade resultat”, säger Kenneth Jonsson, Systemansvarig på GARO AB.

GARO_Logotype_2017