TRIOPLAST FATTAR BÄTTRE BESLUT OCH EFFEKTIVISERAR SIN LAGERHANTERING

okt 7, 2015 |

Trioplast och Aperit har etablerat ett strategiskt samarbete där Aperit skall stödja Trioplast i sin utveckling av verksamheten. Trioplast har även valt att använda Aperits olika plattformar för att med en öppen arkitektur etablera effektiva systemstöd inom ett flertal olika områden.

Under året har ett nytt beslutsstödssystem realiserats för att effektivisera analys och beslutsfattande i organisationen, Aperits plattform för BI ligger till grund för lösningen.

Trioplast har även fattat beslut om att implementera ett nytt lagerhanteringssystem tillsammans med Aperit. Effektiviseringsarbete inom lagerprocessen tillsammans med ett kundunikt utformat systemstöd ger Trioplast stora möjligheter till att förbättra verksamheten ytterligare.

”Vi har valt Aperit som samarbetspartner för att de har en helhetssyn i hur man bäst utvecklar processer i kombination med att implementera effektiva systemstöd i verksamheten. Vi jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar och kombinationen av en innovativ processutveckling tillsammans med att ständigt modernisera stödsystemen ger ett mycket stort värde för verksamheten.”, säger Stefan Karlsson, IT-chef på Trioplast AB.

Trioplast_001Trioplast_Logo_PMS284_2012

 

 

 

 

Foto: Alvreten