SEALECO BYGGER TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR FRAMTIDEN

mar 20, 2015 |

SealEco har valt Aperit som strategisk samarbetspartner och rådgivare för att utveckla verksamheten. Efter en gemensamt genomförd analys av verksamhetens utvecklingsbehov har SealEco valt att gå vidare med ett förändringsprojekt som skall leda till större tillväxtmöjligheter samt effektivisering av verksamheten.

Projektet omfattar en strategisk plan, utveckling av processer, etablering av nya systemstöd samt förändringsledning.

”Vi har valt Aperit som samarbetspartner för att utveckla vår verksamhet på bästa sätt. Projektet som vi kommer att köra tillsammans har som ambition att skapa förutsättningar för vår framtida tillväxt och effektivisera våra processer. Vi har en stark förändringsvilja i organisationen och tillsammans med Aperit får vi en mycket bra helhetslösning med stöd i strategiska val, processutveckling och ett väl anpassat systemstöd för våra behov”, säger Marie Ekström, Business Controller på SealEco.

Marie_SealEco_OS2016