FÖRÄNDRINGSLEDNING

feb 24, 2015 |

Fastnat i gamla rutiner och arbetssätt? Får ni inte ut de effekter ni vill av lagspelet i verksamheten? Har ni behov av att få ökat engagemang och motivation för att driva utvecklingsarbetet i organisationen? Genom att arbeta tillsammans med Aperit så skapar vi rätt förutsättningar för att driva förändringsarbete och utveckling i Er verksamhet.