APERIT SÖKER ERP SPECIALIST/MANAGER

dec 9, 2022 |

Vi söker nu efter en verksamhetskonsult som vill kombinera konsultlivet inom processutveckling och ERP området tillsammans med att hjälpa en av våra kunder som ERP specialist/manager.

Konsultrollen innebär dels att planera och ansvara för kontinuerlig utveckling och förvaltning av Dynamics 365 Finance & Operations samt tillhörande stödsystem samt att verka som verksamhetskonsult inom processutveckling och ERP inom ramen för nya implementationsprojekt. Arbetet innebär ett nära samarbete med kundens organisation samt med Aperit:s konsulter i både förvaltnings- och projektutveckling.

Rollen som ERP specialist/manager innebär:
• Arbeta med verksamheten och utveckla processer samt definiera krav på affärssystemet.
• Kontinuerligt bidra till att utveckla processer och affärssystem.
• Utbildning och support till användare.
• Planera och genomföra förvaltningsaktiviter, systemtester och förbättringsarbete.

Arbetsuppgifterna omfattar att:
• Utveckla och konfigurera affärssystem och övriga stödsystem
• Tillsammans med verksamheten planera och genomföra aktiviteter i förvaltningsutvecklingen.
• Planera releaser för ändrad funktionalitet i affärssystemet.
• Säkerställa att förändringarna samverkar med verksamhetens processer och befintlig systemarkitektur.
• Vara behjälplig med verksamhetssupport.

Vem är du?
Du gillar att jobba med många olika områden inom ERP i team med mycket eget ansvar. Du är lösningsorienterad och har en bred verksamhetskompetens och grundläggande teknisk kompetens.

Kunskapsområden:
• Erfarenhet av förvaltning och utveckling av affärssystem, gärna Dynamics 365 F&O eller Dynamics Ax.
• Grundläggande förståelse för systemarkitektur och molnbaserade leveranser.
• Förståelse av IT- och informationssäkerhet

Skicka din ansökan och CV till daniel.aronsson@aperit.se eller ring 070-639 80 40 för mer information. Vi behandlar ansökningar löpande.

Om Aperit
Vi bygger vår verksamhet med utgångspunkten i att skapa maximal nytta per investerad krona för våra kunder och samtidigt i den processen skapa utvecklande arbetstillfällen som bygger framgångsrika medarbetare över tid.
Vårt engagemang, vår innovationsorienterade kultur och närheten till våra kunder gör att vi utvecklar våra tjänster och lösningar på bästa möjliga sätt avseende nytta och kostnadseffektivitet.
Att verksamheten befinner sig i en ständig tillväxt är en grundsten i vår strategi och garanterar också ett kontinuerligt utvecklat erbjudande till gagn för både kunder och medarbetare.

Aperit_Lagbild_2022_Höst_Web